panorama 360°x180° - Sardegna→Sant'Antioco | Spiaggia di Coa 'e Cuaddus o Coaquaddus, vista dall'acqua, 06.09.2019

Isola di Sant'Antioco, Spiaggia di Coa 'e Cuaddus o Coaquaddus in settembre vista dall'acqua con G16
360 mercator