panorama 360°x180° - Sardegna→Carbonia | Parco archeologico di Monte Sirai, acropoli, 10, 11.10.2019

Carbonia, Parco Archeologico di Monte Sirai: acropoli vista dalla stradina d'ingresso
360 mercator