panorama 360°x180° - Sardegna→Sant'Anna Arresi | Porto Pino, nuovi pontili galleggianti, 10.06.2020

Porto Pino, nuovi pontili galleggianti, 10.06.2020
360 mercator