panorama 360°x180° - Sardegna→Giba→Porto Botte | Spiaggia e kite surf, 25.06.2016

Porto Botte (Giba), spiaggia e canale, kite surf
360 mercator