panorama 360°x180° - Sardegna→S.Anna Arresi→Porto Pino | Presso Punta Tonnara, 08.10.2016

Porto Pino (S.Anna Arresi) - Presso Punta Tonnara, lato spiaggia P.Pino
360 mercator