panorama 360°x180° - Sardegna→Portoscuso | Monumento ai caduti in guerra, 05.04.2017

Portoscuso, Monumento ai Caduti in Guerra
360 mercator