panorama 360°x180° - Sardegna→Iglesias | Monumento ai caduti, 06.02.2018

Iglesias, monumento ai Caduti
360 mercator