stereographic panorama - Sardegna→Sant'Antioco | Spiaggia di Coa 'e Cuaddus o Coaquaddus, 06.09.2019

panorama stereografico stereographic - stereographic panorama - Sardegna→Sant'Antioco | Spiaggia di Coa 'e Cuaddus o Coaquaddus, 06.09.2019