stereographic panorama - Sardegna→Sant'Antioco | Spiaggia Coa 'e Cuaddus o Coequaddus, 17.06.2014

panorama stereografico stereographic - stereographic panorama - Sardegna→Sant'Antioco | Spiaggia Coa 'e Cuaddus o Coequaddus, 17.06.2014